Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) απορρίπτει τους «Νέους Αυτοκινητοδρόμους Αττικής»

Νέα - Δράσεις Δημοσίευση:

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) απορρίπτει τους «Νέους Αυτοκινητοδρόμους Αττικής»

Η Επιτροπή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) αφού μελέτησε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των Νέων Αυτοκινητοδρόμων Αττικής, την απέρριψε ως μη επιστημονική και απέστειλε τις απόψεις του επιμελητηρίου στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Σύμφωνα με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε , η συγκοινωνιακή μελέτη στηρίζεται σε δεδομένα μετακίνησης των δεκαετιών 1960, 1970 (μελέτη Σμιθ, μελέτη Δοξιάδη) και συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί επιστημονικά τεκμηριωμένη με τα σύγχρονα κυκλοφοριακά και συγκοινωνιακά δεδομένα.

Επιπλέον, το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορα το έργο, εντοπίζεται στην ολοσχερή καταστροφή μεγάλου τμήματος του δάσους του Υμηττού στο ύψος του κόμβου Σακέττα.

Πρόκειται να καταληφθούν 127 στρ. και θα κοπούν χιλιάδες δέντρα (3800 σύμφωνα με τη ΜΠΕ) και θάμνοι. Ακόμα θα χρειαστεί να γίνει άρση της αναδάσωσης για 31,6 στρ. Επίσης θα κινδυνεύσουν το Μοναστήρι της Καισαριανής και οι βυζαντινοί ναοί των Ταξιαρχών, όπως δήλωσε και η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Ο Υμηττός είναι ένας από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου της Αττικής και τα οικοσυστήματά του πρέπει να προστατευτούν.